Oglądaj na
Oglądaj na

Czym jest Gulag XR?

Gulag XR to nowy program edukacyjny któ ry został oparty na badaniach historycznych i archeologicznych i wykorzystuje nowoczesn e technologie, takie jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość lub komiks.

„Europejska pamięć o Gułagu — rozszerzona rzeczywistość jako narzędzie edukacyjne” (European Memory of the Gulag — Extended Reality as an Educational Tool) – w skrócie Gulag XR.

Dla kogo został przygotowany?

Program powstał z myślą o uczniach którzy zakończyli naukę w 8. klasie (w Polsce są to uczniowie szkół średnich) w CS, SK, PL, DE, EN, RU wersji

Jaka jest tematyka programu?

Celem projektu jest stworzenie nowych rozwiązań do nauczania o sowieckich represjach, które pomogą uczniom „poznać” warunki odbywania wyroku w łagrze. Dzięki innowacyjnym technologiom i metodom (znaczna część programu jest w formie komiksu) młodzież będzie mogła zdobyć znacznie więcej informacji i doświadczeń niż w konwencjonalnej przestrzeni naukowej. Z pomocą prawdziwych historii pragniemy zaznajomić uczniów z różnymi formami represji — masowymi deportacjami, egzekucjami czy pracą w łagrze. Słowo „Gułag”, które podkreśliliśmy w tytule, odnosi się do trzech wspomnianych form represji.

W ramach projektu pragniemy pokazać, że doświadczenie radzieckich represji dotyczy również pamięci społeczeństw, które współcześnie są częścią Unii Europejskiej.

Kto jest twórcą?

Gulag XR pochodzący od czeskiego stowarzyszenia Gulag.cz we współpracy z firmą edukacyjną Scio, niemieckim Memoriałem, polskim Kolegium Europy Wschodniej i słowackim Post Bellum. Rozwiązanie technologiczne projektu (wirtualna i rozszerzona rzeczywistość) oparte jest na wynikach wypraw i badań terenowych stowarzyszenia Gulag.cz, które pracuje z wirtualną rzeczywistością od 2018 r. Projekt jest finansowany w ramach europejskiego programu Erasmus Plus.
Z rosyjskim stowarzyszeniem Memoriał, laureatem Nagrody Nobla w 2022 r., opracowujemy również rosyjską wersję narzędzia.

Dlaczego?

Ponieważ tysiące Czechów, Niemców, Polaków, Słowaków i innych europejczyków znalazło się wśród ofiar sowieckiego terroru (skupiamy się na totalitarnym okresie rządów Stalina od lat 30. do 50. XX wieku). Do tej pory temat ten nie był postrzegany jako część wspólnej europejskiej historii, a co więcej, podejście do niego w poszczególnych krajach znacznie się różni. O ile w Polsce mówi się otwarcie o setkach tysięcy ofiar sowieckich okrucieństw, o tyle w Niemczech pamięć o sowieckich zbrodniach pozostaje na marginesie publicznego dyskursu i programów nauczania (mimo że wśród ofiar były setki tysięcy niewinnych Niemców). Z kolei w Czechach i na Słowacji temat ten jest nieznany ogółowi społeczeństwa - większość podręczników milczy o czeskich i słowackich ofiarach sowieckich represji.

Przeanalizowaliśmy sytuację w każdym z krajów, studiując dokumenty programowe, dostępne podręczniki i przeprowadzając wywiady z nauczycielami.

Pełną treść analizy można znaleźć TUTAJ (ENG)

Partnerzy

Zespół twórców oraz współtwórców projektu Gulag XR

Prowadząca programu:PetraČernoušková| Autor metodologii:Andrej Novik| Konsultanci:Dalibor Naar,Štěpán Černoušek| Historie Czechów, badania terenowe i archiwalneŠtěpán Černoušek| Historie Polaków i koordynacja polskiej części projektu:Adam Balcer, Grzegorz Szymborski| Historie Słowaków i koordynacja słowackiej części projektu:Petr Juščák, Dominika Gerhátová, Dagmar Kudelová-Kopčanská | Historie Niemców i koordynacja niemieckiej wersji projektu:Daria Buteiko| Konsultacje eksperckie:Andrej Zubov (Uniwersytet Masaryka), Ljuba Jurgenson (Uniwersytet Sorboński)| PR i media:Magdaléna Hájková| Autor komiksów:Jakub Dušek| Rzeczywistość Rozszerzona (AR) | Programowanie:Jan Vrátný| Obiekty 3D:Pavel Matoušek| Filmy w AR:Igor Suvorov| Głosy wspomnień w AR:Barbora Vašíčkováand Marek Nagl| Wywiad w AR:Boris Bělenkin and Štěpán Černoušek| Wirtualna Rzeczywistość (VR): | Animacje 3DJosef Brošta| Programowanie:Martin Tichota| GRAFIKA I STRONA INTERNETOWA:Jan Vrátný| FILMY: | Reżyseria i montaż filmu wprowadzającego oraz historii w formie wideo:Tomáš Polenský| Montaż rosyjskich historii w formie wideo:Michal Dvořák| Animacje:Vojtěch Dudek| Nagrania dźwiękowe:Radim Lapčík, Jan Balcar| Miksowanie dźwiękuPavel Matyáš| Prowadzący w filmach o czeskich ofiarach represji i w filmie wprowadzającym:Tomáš Dalecký, Johana Valešová, Barbora Vašíčková, Marek Nagl| Prowadzący w filmie o rosyjskich ofiarach:Igor Suvorov, Alexandra Skorvid| Prowadzący w filmie o niemieckich ofiarach:Mathias Straub, Teresa Weisser|
Prowadzący w filmie o słowackich ofiarach:Dominika Gerhátova, Lukáš Herc| Prowadzący w filmie o polskich ofiarach:Mikołaj Tyczyński, Barbara Gregorczyk|Współtwórcy:Andrea Št'astná, Zuzana Zoubková|Produkcja i napisy:Petra Burová| Muzyka:Storyblocks

Více