Filmy i historie

W ramach wprowadzenia można wykorzystać krótki film Czym był Gułag. W ciągu 10 minut uczniowie dowiedzą się podstawowych informacji o historii oraz formach sowieckich represji.
Wprowadzenie może zostać uzupełnione wyborem filmów z historiami i wspomnieniami ocalałych ofiar Gułagu. Oprócz historii Czechów można również prześledzić losy Polaków, Słowaków, Niemców czy Rosjan.
O tym, jak pracować z filmami i historiami, możesz dowiedzieć się z podręcznika dla nauczyciela, który znajdziesz TUTAJ.