Metodologie

Jak pracować z Gulag XR w klasie? Tutaj znajdziesz metodologie dla nauczycieli, wskazówki i samouczki dotyczące pracy z technologią i różnymi komponentami programu. Obejmują one: krótki film o sowieckich represjach, filmy z historiami ofiar i ich wspomnieniami, komiks badawczy w rzeczywistości rozszerzonej oraz zajęcia z okularami VR, które pozwalają uczniom poznać wirtualną rzeczywistość łagru.