Sledujte na
Sledujte na

GULAG XR

Jednotlivé časti vzdelávacieho programu:

Čo je to Gulag XR?

Gulag XR je nový vzdelávací program založený na historických a archeologických výskumoch spojených s modernými technológiami, ako sú virtuálna a rozšírená realita alebo komiksy.

„Európska pamäť Gulagu – rozšírená realita ako vzdelávací nástroj“ (European Memory of the Gulag – Extended Reality as an Educational Tool) – skrátene Gulag XR.

Pre koho je program určený?

Vzdelávací program je určený pre žiakov od 8. triedy základné aj stredné školy vo CS, SK, PL, DE, EN, RU verzii.

Aká je téma programu?

Cieľom je vytvoriť úplne nový prístup k výučbe o sovietskych represiách, pričom žiaci a študenti budú môcť "okúsiť" atmosféru Gulagu. Vďaka inovatívnym technológiám a prístupom (väčšiu časť programu tvorí komiksová podoba) získajú viac informácií a skúseností než pri bežnej výučbe. Cez reálne príbehy chceme priblížiť rôzne formy represií – hromadné deportácie, popravy alebo tábory Gulagu, pričom slovo „Gulag“ vnímame ako hlavný symbol všetkých týchto zločinov.

Projekt zároveň upozorňuje na spoločný európsky rozmer sovietskych represií.

Kto stojí za projektom?

Gulag XR vzniká pod vedením českého združenia Gulag.cz v spolupráci so vzdelávacou spoločnosťou Scio, nemeckým Memorialom, poľským Kolégiom východnej Európy a slovenským Post Bellum. Technologické riešenie projektu (virtuálna a rozšírená realita) vychádza z výsledkov expedícií a terénnych výskumov združenia Gulag.cz. Projekt je financovaný v rámci európskeho programu Erasmus Plus.
S ruským združením Memorial, nositeľom Nobelovej ceny za rok 2022, sme vyvinuli aj ruskú verziu nástroja a pracovali sme spolu s nimi na obsahovej stránke projektu.

Prečo?

Pretože tisíce Čechov, Nemcov, Poliakov, Slovákov a ďalších Európanov patrili medzi obete sovietskeho štátneho teroru (zameriavame sa na obdobie totalitnej Stalinovej vlády od 30. do 50. rokov 20. storočia). Táto téma dodnes nie je vnímaná ako súčasť spoločných európskych dejín a navyše sa prístup k nej v jednotlivých krajinách výrazne líši. Kým v Poľsku sa otvorene hovorí o státisícoch obetí sovietskej zlovlôle, v Nemecku zostávajú spomienky na sovietske zločiny na okraji verejného diskurzu a učebných osnov (aj keď medzi obeťami boli státisíce nevinných Nemcov). Na druhej strane v Českej republike a na Slovensku je táto téma pre širokú verejnosť neznáma – väčšina učebníc o českých a slovenských obetiach sovietskych represií mlčí.

Situáciu v jednotlivých krajinách sme analyzovali štúdiom kurikulárnych dokumentov, dostupných učebníc aj v rozhovoroch s učiteľmi.

Čo sme zistili? To sa dozviete v našej analýze, ktorú nájdete na stiahnutie (v angličtine) TU

Partneri

Tím autorov a spolupracovníkov projektu Gulag XR

Vedúca projektu a scenár celého programu: Petra Černoušková | Metodika vzdelávania: Andrej Novik | Konzultanti: Dalibor Naar, Štěpán Černoušek | České príbehy, terénny a archívny výskum: Štěpán Černoušek | Poľské príbehy a koordinácia poľskej verzie projektu: Adam Balcer, Grzegorz Szymborski | Slovenské príbehy a koordinácia slovenskej verzie projektu: Petr Juščák, Dominika Gerhátová, Dagmar Kudelová-Kopčanská | Nemecké príbehy a koordinácia nemeckej verzie projektu: Daria Buteiko | Odborné konzultácie: Andrej Zubov (Masarykova univerzita), Ljuba Jurgenson (Univerzita Sorbona) | PR a média: Magdaléna Hájková | AUTOR KOMIKSU: | Jakub Dušek | ROZŠÍRENÁ REALITA (AR): | Programátor: Jan Vrátný | 3D objekty: Pavel Matoušek | Videa v AR: Igor Suvorov | Hlasy spomienok v AR: Barbora Vašíčková a Marek Nagl | Rozhovor v AR: Boris Bělenkin a Štěpán Černoušek | VIRTUÁLNA REALITA (VR): | 3D animácie: Josef Brošta | Programátor: Martin Tichota | GRAFIKA A WEB: Jan Vrátný | VIDEÁ: | Réžia a strih úvodného videa a videopribehov + produkcia natáčania: Tomáš Polenský | Strih ruských videopribehov: Michal Dvořák | Animácie: Vojtěch Dudek | Záznam zvuku: Radim Lapčík, Jan Balcar | Mix zvuku: Pavel Matyáš | Sprievodcovia českých príbehov a úvodného videa: Tomáš Dalecký, Johana Valešová, Barbora Vašíčková, Marek Nagl | Sprievodcovia ruských príbehov: Igor Suvorov, Alexandra Skorvid | Sprievodcovia nemeckých príbehov: Mathias Straub, Teresa Weisser | Sprievodcovia slovenských príbehov: Dominika Gerhátova, Lukáš Herc | Sprievodcovia poľských príbehov: MikołajTyczyński, Barbara Gregorczyk | Spolupracovali: Andrea Šťastná, Zuzana Zoubková | Produkcia, titulky: Petra Burová | Hudba: Storyblocks

Více