Sledujte na
Sledujte na

GULAG XR

Jednotlivé časti vzdelávacieho programu:

Čo je to Gulag XR?

Gulag XR je nový vzdelávací program založený na historických a archeologických výskumoch spojených s modernými technológiami, ako sú virtuálna a rozšírená realita alebo komiksy.

„Európska pamäť Gulagu – rozšírená realita ako vzdelávací nástroj“ (European Memory of the Gulag – Extended Reality as an Educational Tool) – skrátene Gulag XR.

Pre koho je program určený?

Vzdelávací program je určený pre žiakov od 9. triedy základné aj stredné školy v Česku, Nemecku, Poľsku a Slovensku.

Aká je téma programu?

Cieľom je vytvoriť úplne nový prístup k výučbe o sovietskych represiách, pričom žiaci a študenti budú môcť "okúsiť" atmosféru Gulagu. Vďaka inovatívnym technológiám a prístupom (väčšiu časť programu tvorí komiksová podoba) získajú viac informácií a skúseností než pri bežnej výučbe. Cez reálne príbehy chceme priblížiť rôzne formy represií – hromadné deportácie, popravy alebo tábory Gulagu, pričom slovo „Gulag“ vnímame ako hlavný symbol všetkých týchto zločinov.

Projekt zároveň upozorňuje na spoločný európsky rozmer sovietskych represií.

Kto stojí za projektom?

Gulag XR vzniká pod vedením českého združenia Gulag.cz v spolupráci so vzdelávacou spoločnosťou Scio, nemeckým Memorialom, poľským Kolégiom východnej Európy a slovenským Post Bellum. Technologické riešenie projektu (virtuálna a rozšírená realita) vychádza z výsledkov expedícií a terénnych výskumov združenia Gulag.cz. S ruským združením Memorial, nositeľom Nobelovej ceny za rok 2022, vyvíjame aj ruskú verziu nástroja a spolupracujeme s nimi na obsahovej stránke projektu. Projekt je financovaný v rámci európskeho programu Erasmus Plus.

Prečo?

Pretože tisíce Čechov, Nemcov, Poliakov, Slovákov a ďalších Európanov patrili medzi obete sovietskeho štátneho teroru (zameriavame sa na obdobie totalitnej Stalinovej vlády od 30. do 50. rokov 20. storočia). Táto téma dodnes nie je vnímaná ako súčasť spoločných európskych dejín a navyše sa prístup k nej v jednotlivých krajinách výrazne líši. Kým v Poľsku sa otvorene hovorí o státisícoch obetí sovietskej zlovlôle, v Nemecku zostávajú spomienky na sovietske zločiny na okraji verejného diskurzu a učebných osnov (aj keď medzi obeťami boli státisíce nevinných Nemcov). Na druhej strane v Českej republike a na Slovensku je táto téma pre širokú verejnosť neznáma – väčšina učebníc o českých a slovenských obetiach sovietskych represií mlčí.

Situáciu v jednotlivých krajinách sme analyzovali štúdiom kurikulárnych dokumentov, dostupných učebníc aj v rozhovoroch s učiteľmi.

Čo sme zistili? To sa dozviete v našej analýze, ktorú nájdete na stiahnutie (v angličtine) TU.

Partneri