Analiza

Powszechnie uważa się, że nauczanie historii najnowszej w naszych krajach jest nieefektywne, a najważniejszym kartom naszej historii – poświęconym m.in. sowieckim represjom – nie poświęca się wystarczająco dużo miejsca i uwagi. W celu zorientowania się, z jaką skalą problemu mamy do czynienia, na początku projektu przeprowadziliśmy we wszystkich krajach biorących udział w projekcie krótkie badanie, na które złożyła się ankieta przedłożona nauczycielom historii, a także analiza zakresu tematycznego najpopularniejszych podręczników historii wykorzystywanych w naszych krajach.

Analiza jest dostępna w linku poniżej.

Pobierz