Analýza

Převládá názor, že výuka moderních dějin je v našich zemích nedostatečná a důležitým momentům nedávné historie – jako jsou sovětské represe – je věnována spíše okrajová pozornost. Abychom zjistili skutečný stav, provedli jsme na začátku projektu průzkum ve všech členských zemích. Ten zahrnoval dotazník a rozhovory s učiteli a také analýzu učebních osnov a nejběžnějších učebnic.

Celou analýzu najdete ke stažení v odkazu níže.