Sledujte na
Sledujte na

GULAG XR

Jednotlivé součásti vzdělávacího programu:

Co je Gulag XR?

Jedná se o nový vzdělávací program založený na historických a archeologických výzkumech spojených s moderními technologiemi jako je virtuální a rozšířená realita nebo komiks.

„Evropská paměť Gulagu – rozšířená realita jako vzdělávací nástroj“ (European Memory of the Gulag – Extended Reality as an Educational Tool) – zkráceně Gulag XR.

Komu je program určen?

Vzdělávací program je určen pro žáky základních škol od 8. třídy a střední školy v CS, SK, PL, DE, EN, RU jazykové verzi.

Jaké je téma programu?

Cílem je vytvořit zcela nový přístup k výuce o sovětských represích, během níž žáci a studenti budou moci „okusit“ atmosféru gulagu a díky inovativním technologiím a přístupům (značnou část programu tvoří komiksová podoba) získají mnohem více informací i prožitků než při běžné hodině. Skrze reálné příběhy chceme žákům a studentům přiblížit různé formy represí – masové deportace, popravy či tábory Gulagu, přičemž slovo „Gulag“ v názvu vnímáme jako hlavní symbol všech těchto zločinů.

V rámci projektu chceme zároveň poukázat na společný evropský a celkový mezinárodní rozměr sovětských represí.

Kdo za projektem stojí?

Gulag XR vznikl pod vedením českého sdružení Gulag.cz ve spolupráci se vzdělávací společností Scio, německým Memorialem, polským Kolegiem východní Evropy a slovenskou pobočkou Post Bellum. Technologické řešení projektu (virtuální a rozšířená realita) se opírá o výsledky expedic a terénního výzkumu sdružení Gulag.cz. Projekt je financován v rámci evropského programu Erasmus Plus.

S ruským sdružením Memorial, nositelem Nobelovy ceny míru za rok 2022, jsme vyvinuli ruskou verzi programu a spolupracovali jsme s ním i na obsahové náplni celého projektu.

Proč?

Mezi oběťmi sovětského státního teroru (soustředíme se na totalitní období vlády Stalina od 30. do 50. let 20. století) byly i tisíce Čechů, Němců, Poláků, Slováků a dalších evropských národností. Dosud toto téma není vnímáno jako společná historie a navíc se přístup k němu v každé zemi významně liší. Zatímco v Polsku převládá narativ o statisících nevinných obětí sovětské zvůle, v Německu je takové vnímání do značné míry tabuizované (přestože mezi oběťmi bylo více než milion nevinných Němců). V Česku a na Slovensku se zase jedná o téma širší veřejnosti neznámé – o českých a slovenských obětech sovětských represí není například v učebnicích jediná zmínka.

Pro srovnání situace v jednotlivých zemích jsme na základě dotazníků a rozhovorů s učiteli vypracovali podrobnou analýzu, která ukázala konkrétní potřeby a východiska pro náš program. Analýza se věnuje také rozšíření moderních technologií na školách v dotčených zemích.

Celou analýzu najdete ZDE (v angličtině)

Partneři

Tým autorů a spolupracovníků projektu Gulag XR

Vedoucí projektu a scénář celého programu: Petra Černoušková | Metodika vzdělávání: Andrej Novik | Konzultanti: Dalibor Naar, Štěpán Černoušek | České příběhy, terénní a archivní výzkum: Štěpán Černoušek | Polské příběhy a koordinace polské verze projektu: Adam Balcer, Grzegorz Szymborski | Slovenské příběhy a koordinace slovenské verze projektu: Petr Juščák, Dominika Gerhátová, Dagmar Kudelová-Kopčanská | Německé příběhy a koordinace německé verze projektu: Daria Buteiko | Odborné konzultace: Andrej Zubov (Masarykova univerzita), Ljuba Jurgenson (Univerzita Sorbona) | PR a média: Magdaléna Hájková | AUTOR KOMIKSU: | Jakub Dušek | ROZŠÍŘENÁ REALITA (AR): | Programátor: Jan Vrátný | 3D předměty: Pavel Matoušek | Videa v AR: Igor Suvorov | Hlasy vzpomínek v AR: Barbora Vašíčková a Marek Nagl | Rozhovor v AR: Boris Bělenkin a Štěpán Černoušek | VIRTUÁLNÍ REALITA (VR): | 3D animace: Josef Brošta | Programátor: Martin Tichota | GRAFIKA A WEB: | Jan Vrátný | VIDEA: | Režie a střih úvodního videa a videopříběhů + produkce natáčení: Tomáš Polenský | Střih ruských videopříběhů: Michal Dvořák | Animace: Vojtěch Dudek | Záznam zvuku: Radim Lapčík, Jan Balcar | Mix zvuku: Pavel Matyáš | Průvodci českých příběhů a úvodního videa: Tomáš Dalecký, Johana Valešová, Barbora Vašíčková, Marek Nagl | Průvodci ruských příběhů: Igor Suvorov, Alexandra Skorvid | Průvodci německých příběhů: Mathias Straub, Teresa Weisser | Průvodci slovenských příběhů: Dominika Gerhátova, Lukáš Herc | Průvodci polských příběhů: Mikołaj Tyczyński, Barbara Gregorczyk | Spolupracovali: Andrea Šťastná, Zuzana Zoubková | Produkce, titulky: Petra Burová | Hudba: Storyblocks

Více