Informacje dla nauczycieli

Gulag XR jest programem instruktażowym wykorzystującym nowoczesne technologie, który oferujemy bezpłatnie do wykorzystania przez szkoły podstawowe i średnie do nauczania historii współczesnej.

Zawiera on krótki film wprowadzający w tematykę represji sowieckich, filmy przedstawiające historie ofiar Gułagu z Europy i Rosji, komiks badawczy w rzeczywistości rozszerzonej oraz wizytę w obozie Gułag w rzeczywistości wirtualnej.

Program jest modułowy, a jego zastosowanie w nauczaniu jest zmienne. Można go dostosować do liczby dzieci, możliwości czasowych i wyposażenia technicznego szkoły.
Może być realizowany z wykorzystaniem okularów VR lub bez nich.
Nauczyciele mogą zdecydować, czy wykorzystają pełną wersję programu, czy tylko jego fragmenty w ramach tradycyjnej lekcji.

Wideo

Na początku lekcji można wykorzystać krótkie wideo zatytułowane "Czym był Gułag?", aby wprowadzić temat. W ciągu 10 minut uczniowie i uczennice uzyskają podstawowy przegląd historii i różnych form represji sowieckich oraz ich europejskich nakładek.

Opowieści świadków

Po wprowadzeniu można skorzystać z wyboru 10 innych filmów ze wspomnieniami świadków i historiami ofiar Gułagu. Można śledzić losy Polaków, Słowaków, Czechów, Niemców i oczywiście Rosjan. Filmy zostały zmontowane w kilkuminutowy materiał i opatrzone napisami.

Komiksy badawcze

Komiks zabiera uczniów poprzez wciągającą fabułę do opuszczonych obozów na Syberii, podążając śladami prawdziwych ekspedycji, które organizacja Gulag.cz przeprowadziła w przeszłości.
Za pomocą specjalnej aplikacji pobranej na tablet lub smartfon (z systemem operacyjnym Android) uczniowie mogą oglądać rekonstrukcje 3D, autentyczne przedmioty, filmy i inne elementy komiksu w rzeczywistości rozszerzonej (AR).

Wirtualna rzeczywistość

Wirtualna rzeczywistość pozwoli uczniom na realistyczny wgląd w nieludzkie warunki panujące w obozach i wycinki z życia więźniów. Ta "krótka wizyta" może pobudzić ciekawość, sprawić, że uczniowie będą chcieli dowiedzieć się więcej i bardziej zainteresują się tematem.

Teksty eksperckie

Nauczyciele będą mogli również skorzystać z krótkich tekstów eksperckich opracowanych przez specjalistów w tej dziedzinie, wyjaśniających różne aspekty i konteksty sowieckich represjie.

Wszystkie powyższe materiały, wraz ze metodologią i instrukcją, będą dostępne do wykorzystania w nauczaniu na stronie www.gulagxr.eu od września 2023 r.