Německé příběhy

Roland Bude: Němec, kterého Sověti odsoudili na čtvrt století za to, že nechtěl udávat

  • Klíčová slova: Výslechy / Mráz / Vzpoura v lágru / Amnestie / Němci v gulagu

Patřil k druhu, kterému se říkává Hommo politicus. Na „věci veřejné“ myslíval i ve chvíli, kdy jako student vymetal taneční parkety. Dívky, které ho zaujaly, zval na schůzky. Rande to ale nebyla, lákal je, aby se připojily k mládežnické organizaci, v níž působil.

Mnohým jeho nasazení imponovalo, komunistické tajné ve východním Německu ale dráždilo natolik, že se rozhodli Rolanda Budeho zastavit. Ačkoli neporušil jediný paragraf, zatkli jej a předhodili Sovětům. Ti ho pak týrali, dokud se nezlomil. Když podlehl brutálnímu tlaku a „přiznal se“ ke špionáži, poslali jej na čtvrt století do sibiřského lágru.

Celý příběh Rolanda Budeho najdete také na portálu Gulag Online.


Gertrud Platais: V Sovětském svazu hledala naději na lepší života, namísto toho se stala obětí politických represí

  • Klíčová slova: Němci v gulagu / Transport / Kazachstán / Mrazy / Hlad / Samotka / Ženský tábor / Alžir

Cizinka hledající v Sovětském svazu naději na lepší život, se stala obětí politických represí a v nové zemi našla krutost a nelidskost gulagu. Peklo sovětských lágrů přežila. Sama by to ale nezvládla. V nehostinné pustině tisíce kilometrů od domova poznala překvapivé spojence. Nezištná pomoc neznámých lidí jí v rozhodujícím okamžiku zachránila život a vrátila chuť žít.

Gertrud Plataisová se narodila 24. srpna roku 1910 do německé rodiny v Dolním Slezsku, na území dnešního Polska. V roce 1925 začala ve městě Breslau, dnešní Vratislavi, studovat na uměleckoprůmyslové škole čtyřletý učňovský obor litograf. Do života mladé absolventky však vstoupil muž, který měl její život změnit navždy. Seznámila se s Karlem Eduardem Plataisem, za něhož se provdala a společně začali plánovat budoucnost daleko od domova.

Celý příběh Gertrud Platais najdete také na portálu Gulag Online.